KEI regulation

BSBIP BV ontwikkelt software i.r.t. i-Gaming communities. Door de zeer snelle groei van de organisatie zijn er nieuwe disciplines/afdelingen ontstaan. Echter is hierdoor de organisatie minder efficiënt geworden en daarom moet er een nieuwe (professionele) organisatiestructuur opgezet worden.

Meer lezen
shape-2

Het beoogde resultaat is een meer professionele en financieel georganiseerde IT-organisatie die met de inhuur en kennisoverdracht van de externe deskundige gerealiseerd moet worden. Dit resultaat zal zich concreet vertalen in een nieuwe bedrijfsstrategie, nieuwe werkprocessen rondom finance & control en de hieraan gekoppelde nieuwe aanpak voor jaardoelen en budgetteringen.

De kennis om onze organisatie door deze belangrijke organisatorische transitie te leiden ontbreekt op dit moment, omdat wij een relatief jonge organisatie is welke een zeer snelle groei heeft doormaakt. Daarom zijn wij genoodzaakt dit als ‘externe kennis’ in te kopen en hebben een beroep gedaan op de zogenaamde KEI-regeling, die beschikbaar wordt gesteld door het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland).

Mede door deze samenwerking zijn wij in staat om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen en weer toekomst bestendig te maken. Wij willen via deze weg onze dank uiten naar de verschillende partners die dit mede mogelijk hebben gemaakt.